Velg en side

GRAFISK DESIGN

Grafisk design eller grafisk formgivning er kunsten å arrangere bilder og tekst for å kommunisere et budskap, og skape forståelse for budskapet.
^

LOGO

Vi produserer logoer og merkesymboler.

^

PROFIL

Vi kan lage en helhetlig profilmanual for din bedrift.

^

BROSJYRER

Vi kan både designe, produsere og trykke brosjyrer.

^

GAVEKORT

Vi produserer logoer og merkesymboler.

^

AVISER

Vi produserer bl.a. Karmøynytt hver uke. Vi har spesialkompetansen til å produsere alle typer aviser.

^

ANNONSER

Vi produserer annonserfor en rekke kunder for bruk i ulike medier.

^

MAGASINER

Vi produserer flere typer magasiner og internmagasiner.

^

VISITTKORT

Visittkort designes og produseres rimelig hos oss.

^

PLAKATER

Design og rimelig opptrykk av plakater.

^

ÅRSPLANER

For skoler og barnehager produserer vi en mengde årsplaner.

Vi kan bidra med layout, tekst, bilder, trykk og distribusjon til magasiner, aviser, brosjyrer, visittkort, plakater etc. Ja stort sett det meste. Og vi produserer selvfølgelig til både trykte og digitale medier.

Grafisk profil

| LOGO

En logo er bedriftens kjennemerke, og er med på å bygge merkevaren din. Logoen bør gjenspeile bedriften på en best mulig måte, og skape gjenkjennelse hos kunder og publikum. Vi har lang erfaring og bred kunnskap, og vårt mål er å skape en logo dere er fornøy med i samarbeid med dere.

Vi har en samtale i forkant der vi finner ut av dine ønsker og forventninger, som vi bruker for å designe et forslag. Du vil selvsagt få mulighet til å komme med innspill, å designe en logo er et samspill mellom oss og kunden!

| PROFILHÅNDBOK

En enhetlig grafisk profil er svært viktig for å bli oppfattet som en seriøs og moderne bedrift. I konkurranse med med mange andre aktører i markedet kan akkurat dette være avgjørende for å få kunden til å velge din bedrift.

En grafisk profil omfatter logo, fargevalg, rammer, skrifttyper, designobjekter osv. Vi kan hjelpe deg å designe en profil som inneholder alt dette. Det kan da være lurt å lage en profilhåndbok, der alle grafiske elementer er nøye forklart, slik at man alltid vil bruke elementene på en riktig måte – uansett hvem som bruker de.

I vår produksjon sørger vi alltid for at vi er oppdatert på det tekniske utstyret, slik at vi hele tiden kan holde følge med utviklingen. Dette gjelder både hardware og software. Vi samarbeider tett med våre leverandører slik at utstyret er riktig innstilt for å sørge for et optimalt sluttresultat.

En viktig del av dette arbeidet er å sørge for å ha en best mulig fargestyring. Hyppig kalibrering av skjermer og riktig bruk av fargeprofiler en høyt prioritert.

Fargestyring (Color Management) er standardisering av fargegjengivelse i ulike programmer og systemer. Fargestyring sikrer at fargene i et bilde beholder samme kulør uansett hvor det gjengis, fra digitalt foto til papir via trykkpresse eller fargeskriver, og på ulike skjermer. Standarden er utviklet av ICC (International Color Consortium).

For avistrykk er det utviklet egne profiler av NADA AS som er et datterselskap av Mediebedriftenes Landsforening

Aviser og magasiner

Vi produserer en rekke aviser og magasiner for våre kunder. Se noen eksempler under.