Grafisk Design

Grafisk design eller grafisk formgivning er kunsten å arrangere bilder og tekst for å kommunisere et budskap, og skape forståelse for budskapet.

RGB Design utfører det aller meste innen grafisk design. Grafisk design er vår lidenskap, og vi gjør vårt ytterste for at kunden skal treffe sine målgrupper med sitt budskap. Kvalitet og service er svært viktig for oss. Våre kunder skal bli tatt godt vare på, og vi skal være lydhør for deres ønsker. Vi produserer selvfølgelig til både trykte og digitale medier. Nettsider lages med WordPress.

Vi kan bidra med layout, tekst, bilder, trykk og distribusjon til magasiner, aviser, brosjyrer, visittkort, plakater etc. Ja stort sett det meste.

I vår produksjon sørger vi alltid for at vi er oppdatert på det tekniske utstyret, slik at vi hele tiden kan holde følge med utviklingen. Dette gjelder både hardware og software. Vi samarbeider tett med våre leverandører slik at utstyret er riktig innstilt for å sørge for et optimalt sluttresultat.

En viktig del av dette arbeidet er å sørge for å ha en best mulig fargestyring. Hyppig kalibrering av skjermer og riktig bruk av fargeprofiler en høyt prioritert.

Fargestyring (Color Management) er standardisering av fargegjengivelse i ulike programmer og systemer. Fargestyring sikrer at fargene i et bilde beholder samme kulør uansett hvor det gjengis, fra digitalt foto til papir via trykkpresse eller fargeskriver, og på ulike skjermer. Standarden er utviklet av ICC (International Color Consortium).

For avistrykk er det utviklet egne profiler av NADA AS som er et datterselskap av Mediebedriftenes Landsforening

Aviser og magasiner

Vi produserer en rekke aviser og magasiner for våre kunder. Se noen eksempler under.