Velg en side

I går kveld fikk våre to lærlinger utdelt sine Svennebrev. Dette er beviset på at de har de ferdigheter og kunnskaper som kreves for faget. Dean Christiansen og Camilla Sørensen Wik har begge gått to års læretid hos oss. Selve svenneprøven gikk over 1 uke og ble vurdert av prøvenemda i Stavanger.

Nå er de altså begge to utdannet Mediegrafikere. Vi gratulerer!

 

Opplæringskontoret beskriver faget på følgende måte:
Som mediegrafiker bør du være produktiv og problemløsende, kreativ og nøyaktig.

Mediegrafikeren må ha normalt fargesyn, god muntlig og skriftlig framstillingsevne og kunne kommunisere faglig med kunder og andre faggrupper det er naturlig å samarbeide med.

Med bred basiskompetanse innenfor design og kommunikasjon, med utforming og tilrettelegging av tekst, lyd- og bildemateriell, vil en mediegrafiker kunne arbeide i mange ulike typer virksomheter innenfor mediesektoren. Eksempler er tradisjonelle grafiske bedrifter, reklamebyråer, designbyråer, aviser, multimedieselskaper, kommunikasjonshus med både elektroniske og papirbaserte produkter, TV- og produksjonsselskaper og større bedrifter med egne informasjons- og medieavdelinger.

Mediegrafikere arbeider med utvikling, produksjon og distribusjon av aktuelle medieprodukter som følge av teknologisk konvergens innen medier og relevante publiseringskanaler. Mediegrafikere kan arbeide med både trykksakproduksjon, webdesign, multimedieproduksjon, film- og TV-produksjon, og design for displayer på håndholdte medier. Innenfor dette brede spekteret av arbeidsoppgaver er det naturlig å spesialisere seg på enkelte oppgaver.

Krav til kunnskaper, ferdigheter og holdninger:

– bruk av skrift, tekst, bilder (levende og stillbilder), lyd og farger som visuelle virkemidler i alternative kommunikasjonsformer
– kunnskaper om forhold mellom estetikk, form, bruksområde, teknikk, kvalitet og kostnader
– evne til å arbeide systematisk og selvstendig, men også å kunne delta i prosjektarbeid og tverrfaglig samarbeid
– utviklet forståelse av fagområdets betydning i verdiskapingskjeden og fagområdets plassering innen medie- og kommunikasjonsfeltet
– inngående kjennskap til og ferdigheter innenfor IKT og digital arbeidsflyt
– å være innstilt på raske omstillinger
– å være innstilt på kontinuerlig oppdatering og videreutvikling av egen kompetanse